Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOWA OFERTA SŁUŻBY DLA OCHOTNIKÓW, KTÓRZY WCZEŚNIEJ NIE ODBYWALI ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH. NOWA OFERTA SŁUŻBY DLA OCHOTNIKÓW, KTÓRZY WCZEŚNIEJ NIE ODBYWALI ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ!

Zamiast odbywać zasadniczą służbę wojskową w sposób tradycyjny, można wyrazić swój akces wzięcia udziału w szkoleniu pilotażowym i zostać żołnierzem zawodowym lub nadterminowym. Szkolenie pilotażowe można odbyć w wybranych centrach i ośrodkach szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych uzyskując atrakcyjne specjalności wojskowe i kwalifikacje cywilne.

Szkolenie pilotażowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:

■ Etap I: listopad 2008 - styczeń 2009 - szkolenie podstawowe;

■ Etap II: luty 2009 - lipiec 2009 - szkolenie specjalistyczne.

Poszczególne etapy kończą się egzaminami przy czym do szkolenia specjalistycznego kierowani będą w pierwszej kolejności najlepsi kandydaci. Pozostali będą mogli przejść do służby nadterminowej w wybranej przez siebie jednostce wojskowej. 

O szczegółach kwalifikowania do szkolenia pilotażowego, uzyskiwanych specjalnościach wojskowych i cywilnych można dowiedzieć się w: Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nysie
Nysa ul. Marcinkowskiego 2; tel. 077 433 24 08

 

 

Wersja XML