Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na najpiękniejszy regionalny stół wielkanocny obszaru Krainy św. Anny

Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny organizuje Konkurs na najpiękniejszy regionalny stół wielkanocny obszaru Krainy św. Anny. Konkurs odbędzie się  w dniu 21 marca 2010 r w Hali Sportowej im. Bernarda i Zygfryda Blautów w Gogolinie (Karłubcu ) w godz. od 15.00 do 19.00.

CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU:
· promocja obszaru Krainy św. Anny z nawiązaniem do bogactwa i tradycji regionu,
· kultywowanie i podtrzymywanie tradycji,
· edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych,
· pozyskanie ciekawych przepisów kulinarnych, związanych z potrawami regionalnymi,
szczególnie z tradycjami lokalnymi.

Zapraszamy do udziału w konkursie grupy - przedstawicieli  gmin z obszaru Krainy św. Anny,mogą to być przedstawiciele rad sołeckich, stowarzyszeń, organizacji  kobiet itp. Z każdej gminy  do konkursu zostanie wytypowana  jedna  grupa. Uczestnicy  konkursu przygotowują stół wielkanocny zgodnie z założeniami regulaminu.

Do pobrania:

PDFRegulamin konkursu.pdf 

DOCFormularz zgloszeniowy.doc

Wersja XML