Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja Odra 2010

Dnia 23 kwietnia 2010 roku odbyła się międzynarodowa konferencja, której tematem było "Gospodarcze wykorzystanie Odry i Kanału Gliwickiego – szansą na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw regionu. Jednym w prelegentów konferencji był Burmistrz Zdzieszowic Dieter Przewdzing, który omawiał temat "Wykorzystanie dorzecza Odry dla rozwoju elektrowni wodnych na przykładzie inwestycji realizowanych w Gminie Zdzieszowice".
Konferencja była organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą i Naczelna Organizacja Techniczna w Opolu w ramach projektu „Kignet innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”. Patronat honorowy nad konferencją sprawował prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który z tej okazji wystosował list do wszystkich uczestników.
Pan Burmistrz oprócz prelekcji na temat wykorzystania Odry dla rozwoju odnawialnych źródeł energii wręczył za pośrednictwem wojewody Ryszarda Wilczyńskiego pamiątkowe cięgno drewniane służące do przeciągania przez Odrę zdzieszowickiego promu „Józef”. Jest to jedyny prom napędzany siłą ludzkich mięśni w Europie.
Międzynarodowe gremium debatowało jak zwiększyć wykorzystanie Odry zarówno w sferze konkurencyjności przedsiębiorstw jak i atrakcyjnośći turystycznej.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML