Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla Przedsiębiorców

Referat Infrastruktuty i Ochrony Środowiska – stanowisko ds. Ewidencji działalności gospodarczej przypomina Przedsiębiorcom, że z dniem 31 stycznia 2010r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz dokonania wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na rachunek bankowy Gminy:

44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Ponadto przypominamy, iż w związku z tym, że 31 stycznia 2010r. wypada w niedzielę, ostateczny termin złożenia oświadczenia i zapłaty przypadnie na 29 stycznia 2010r. (piątek).

druk oświadczenia

 

Wersja XML