Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatny dostęp do Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego

Od 1 stycznia 2010r. obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych inych aktów prawnych (Dz. U. z 2009r. Nr 190 Poz. 1473), nakładająca na administrację rządową i organy samorządu terytorialnego obowiązek nieodpłatnego udostępniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
Realizując ten obowiązek, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Akty Prawne, został wprowadzony link do Rządowego Centrum Legislacji oraz bezpośrednio do Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Wersja XML