Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji Praca na czysto

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło ogólnopolską kampanię edukacyjną, mającą na celu promowanie działań proekologicznych w miejscu pracy. Akcja "Praca na czysto" polega na wyłonieniu i promowaniu urzędów oraz firm, które przeprowadzają wśród pracowników ciekawe akcje edukacyjne, dotyczące ochrony środowiska. Jednocześnie informujemy, że najlepsze opisy akcji edukacyjnych, nadesłane do marca 2010r. planujemy opublikować w prasie ogólnopolskiej.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości pracowników oraz pracodawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu a w szczególności, właściwego zarządzania zasobami (m. in. oszczędzania wody, prądu, papieru oraz recyklingu).
Wierzymy, że zaangażowanie pracowników w oszczędzanie energii, wody oraz surowców naturalnych w dużym stopniu przyczyni się do poprawy stanu otaczającej nas przyrody a przede wszystkim warunków bytowych obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem
http://pracanaczysto.mos.gov.pl

 Brak opisu obrazka

Wersja XML