Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta generała Zakonu Paulinów w Zdzieszowicach

29 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach gościł Generał Zakonu Paulinów o Izydor Matuszewski. Gościa przywitali: Burmistrz Zdzieszowic Pan Dieter Przewdzing, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Pani Monika Wąsik Kudla, zastępca burmistrza Pani Sybila Zimerman oraz sekretarz gminy Pani Brygida Bukowińska.

Brak opisu obrazka

Celem wizyty Ojca Generała zakonu świętego Pawła, Pierwszego Pustelnika, zwanych popularnie „ojcami paulinami” o. Izydora Matuszewskiego z Jasnej Góry było wręczenie Panu Burmistrzowi Dieterowi Przewdzingowi honorowego tytułu „Przyjaciela Zakonu”.

Brak opisu obrazka

Burmistrz już 15 lat temu będąc w Częstochowie zawierzył Matce Boskiej Jasnogórskiej pomoc we właściwym prowadzeniu Gminą Zdzieszowice, prosząc Ją m.in. o pracę dla jej wszystkich mieszkańców. Świadkiem tego był o. Izydor Matuszewski. Przez ten okres Gmina Zdzieszowice prowadzona przez Burmistrza Zdzieszowic była bacznie obserwowana. Wszystkie jej sukcesy a w szczególności informacje o nowych miejscach pracy skrupulatnie odnotowywane.

Brak opisu obrazka

Jak powiedział Ojciec Generał Pan Burmistrz jest żywym przykładem chrześcijańskiej postawy godnej naśladowania, która zawiera się w słowach „módl się i pracuj”.

 

Po krótkim spotkaniu z pracownikami urzędu o Izydor wraz z Burmistrzem i Przewodniczącą Rady Miejskiej udali się z krótką wizytą do kilku zdzieszowickich przedsiębiorstw.

Brak opisu obrazka

Burmistrz Zdzieszowic - Przyjaciel Zakonu

Brak opisu obrazka

Podziękowania za przybycie i uhonorowanie Burmistrza z rąk Sekretarz Gminy Zdzieszowice

Brak opisu obrazka

Wizyta w ZARMENIE

Brak opisu obrazka

Wizyta w ELEKTROWNI WODNEJ KRĘPNA

Brak opisu obrazka

Wizytwa w WAKRO

Brak opisu obrazka

Podczas krótkiej modlitwy

Brak opisu obrazka

Tytuł Przyjaciela Zakonu

 

Wersja XML