Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

219 rocznica uchwalenia Konstytucji

Burmistrz Zdzieszowic Dieter Przewdzing, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Monika Wąsik – Kudla, dyrektorzy zakładów pracy, dyrektorzy szkół, samorządowcy, młodzież oraz mieszkańcy licznie uczestniczyli w obchodzonej 3 maja 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Brak opisu obrazka


Uroczystość, która jak co roku odbyła się na zdzieszowickim pomniku Powstańca Śląskiego, uświetniła swoim graniem orkiestra dęta Zakładów Koksowniczych. Dyrektor MGOKSiR, prowadzący całą uroczystość, przypomniał wszystkim jak wielkie znaczenie dla Polski miało uchwalenie 3 majowej Konstytucji a młodzież pięknie wyrecytowała wiersz opisujący to wielkie historyczne wydarzenie

Brak opisu obrazka

Wersja XML