Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Skład komisji:

1) Pan Potas Mirosław – Przewodniczący
2) Pan Klama Jerzy – Wiceprzewodniczący
3) Pani Ciż Halina
4) Pani Grądalska Rita

5) Pan Mulorz Werner
6) Pan Oleksin Bogdan
7) Pani Osadzin Barbara
8) Pan Paciorek Edward

9) Pani Wąsik-Kudla Monika

Wersja XML