Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2011 roku

Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Przedmiot kontroli: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Raport kontrolny:
PDFraport_kontrolny.pdf

Organ kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
Przedmiot kontroli: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach
Protokół kontroli:
PDFprotokol.pdf

Organ kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2010r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Protokół kontroli problemowej:
PDFprotokol_kontroli_problemowej.pdf Cała dokumentacja dostępna do wglądu u Sekretarza Gminy
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystapienie_pokontrolne.pdf

Organ kontrolujący: Archiwum Państwowe w Opolu
Przedmiot kontroli: Kontrola Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
Protokół kontroli:
PDFprotokol_kontroli.pdf
Data: 2011-09-21
Zalecenia pokontrolne: PDFzalecenia_pokontrolne.pdf
Data: 2011-09-26

Wersja XML