Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje wydane w 2008r.

Decyzja nr 1 - "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza gmina Zdzieszowice, powiat Krapkowice"

PDF1-Decyzja śr. EKOMEL Sp. z o.o. .pdf

Decyzja nr 2 - "Wymiana rurociągu DN400 sprężonego gazu koksowniczego na odcinku absorpcja ciśnieniowa - stacja redukcyjno pomiarowa na terenie Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o.

PDF2 - Decyzja śr. Zakłady Koksownicze Z-ce Sp. z o.o. .pdf

Decyzja nr 3 - "Remont i rozbudowa boksów na odpady i surowce wtórne dla sortowni koksu nr 3". na terenie Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o.

PDF3-Decyzja śr. Zakłady Koksownicze Z-ce Sp. z o.o. .pdf

Decyzja nr 4 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w Januszkowicach gm. Zdzieszowice".

PDF4-Decyzja śr. TSK Pracownia Projektowa Tadeusz Kucharz.pdf

Decyzja nr 5 - "Budowa ciągu technologicznego do produkcji betonowych elementów budowalnych".

DOC5-Decyzja śr. Zakład Produkcyjno Usługowo-Wytwórczy Anida i Edward Tomiczek.doc

Decyzja nr 6 - "Rozbudowa Zakładu NORDFOLIEN Polska Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, ul. Rozwadzaka 4".

PDF6-Decyzja śr. NORDFOLIEN Polska Sp. z o.o. .pdf

Decyzja nr 7 - "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi i przyłączami energetycznymi w miejscowości Krępna z tranzytem ścieków do miejscowości Rozwadza".

PDF7-Decyzja śr. Gmina Zdzieszowice.pdf

Umorzenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej

PDFUmorzenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej- gmina Zdzieszowice.pdf

Wersja XML