Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Burmistrz Zdzieszowic

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwały nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

ogłasza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2012 roku zadań publicznych z zakresu:

pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

 Zarządzenie Burmistrza:

PDF2012-02-07_ZB_SG_0050_129_2012.pdf

PDFzalacznik_nr1.pdf

Dokumenty do pobrania:

1. oferta

DOCoferta.doc

ODToferta.odt

PDFoferta.pdf

2. ramowy wzór umowy

DOCramowy wzór umowy.doc

ODTramowy wzór umowy.odt

PDFramowy wzór umowy.pdf

3. sprawozdanie

DOCsprawozdanie.doc

ODTsprawozdanie.odt

PDFsprawozdanie.pdf

Wersja XML