Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach

Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

 

K o m u n i k a t

PUBLICZNE GIMNAZJUM

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w ZDZIESZOWICACH

zawiadamia,

że dokumentacja uczniów i absolwentów

zlikwidowanej placówki oświatowej

została przekazana do Archiwum Kuratorium Oświaty w Opolu.


Wnioski o odtworzenie dokumentów dotyczących przebiegu nauczania

kierować należy (w formie pisemnej) na adres:

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

Oddział Dokumentacji Szkolnej

ul. Piastowska 14

45-082 OPOLE

Wersja XML