Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012

Zestawienie zarządzeń Burmistrza - kierownika UM
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
SG.120.25.2012 27 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przygotowania przez Referaty Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy pisemnych informacji w zakresie zagadnień ujętych w planach pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2013r.
SG.120.24.2012 27 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przygotowania przez Referaty Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy pisemnych informacji w zakresie zagadnień ujętych w planie pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2013r.
SG.120.23.2012 27 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.120.22.2012 11 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.21.2012 15 listopada 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach 
PDFSG.120.20.2012 15 listopada 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.120.19.2012 15 listopada 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury
SG.120.18.2012 30 października 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
SG.120.17.2012 10 października 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach za rok 2012
PDFSG.120.16.2012 10 października 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika obsługi - gońca w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.15.2012 14 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.14.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.13.2012 6 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.12.2012 6 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podisnpektor w Referacie Budżetowo-Finansowym
SG.120.11.2012 13 kwietnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.10.2012 29 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na rok 2012
SG.120.9.2012 26 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzaia informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania srodków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
PDFSG.120.8.2012 1 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędzu Miejskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.120.7.2012 1 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
SG.120.6.2012 30 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędzu Miejskiego w Zdzieszowicach
SG.120.5.2012 30 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy pisemnych informacji w zakresie zagadnień ujętych w planie pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r.
PDFSG.120.4.2012 30 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy pisemnych informacji w zakresie zagadnień ujętych w planie pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r.
PDFSG.120.3.2012 26 stycznia 2012r. Zarządzene Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.2.2012 26 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.1.2012 3 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
Wersja XML