Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 • KOMUNIKAT KIEROWNIKA MGOPS W ZDZIESZOWICACH NR 14 z 05.11.2020r.

  Brak opisu obrazka
  W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zawiesza działalności Domów Dziennego Pobytu "Jarzębina" i "Stokrotka" oraz zajęć prowadzonych przez Wychowawcę Podwórkowego do odwołania.  
  Data publikacji: 05-11-2020 15:47
 • Program "Wspieraj Seniora 70+"

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż Gmina Zdzieszowice przystąpiła do realizacji Programu "Wspieraj Seniora 70+". Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do domu. Mogą to być artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Można również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych.
  Data publikacji: 05-11-2020 14:26
 • I ty możesz pomóc !

  Brak opisu obrazka
  Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach apeluje do mieszkańców miasta i gminy o przekazywanie do ośrodka informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych.
  Data publikacji: 05-11-2020 12:35
 • KOMUNIKAT KIEROWNIKA MGOPS W ZDZIESZOWICACH NR 13 z 19.10.2020r.

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż zajęcia prowadzone w Domach Dziennego Pobytu "Jarzębina " i "Stokrotka" odbywają się w grupach liczących do 10 osób wraz z prowadzącym zajęcia. Takie same zasady obowiązują podczas zajęć wychowawcy podwórkowego.
  Data publikacji: 19-10-2020 13:18
 • KOMUNIKAT KIEROWNIKA MGOPS W ZDZIESZOWICACH NR 12 z 08.10.2020r.

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach przypomina, iż w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 PODCZAS WZYTY W OŚRODKU NALEŻY PRAWIDŁOWO ZAKRYĆ USTA I NOS ORAZ ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE. OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POWYŻSZEGO NIE ZOSTANĄ OBSŁUŻONE. NA MIEJSCE ZOSTANIE WEZWANA STRAŻ MIEJSKA LUB POLICJA.
  Data publikacji: 08-10-2020 13:40
 • „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zdzieszowice na lata 2021-2030”

  Brak opisu obrazka
  W związku z trwającymi pracami nad „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zdzieszowice na lata 2021-2030”, prowadzonymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Delta Partner z Cieszyna, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości życia oraz problemów i potrzeb społecznych występujących w gminie.
  Data publikacji: 10-09-2020 09:46
 • Stypendium szkolne 2020/2021

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, że od 1 września 2020 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
  Data publikacji: 26-08-2020 14:27
 • Zajęcia Domu Dziennego Pobytu Stokrotka w nowej lokalizacji.

  Brak opisu obrazka
  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż z dniem 31.08.2020 roku zajęcia Domu Dziennego Pobytu "Stokrotka" zostają tymczasowo przeniesione.
  Data publikacji: 26-08-2020 12:46
 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Brak opisu obrazka
  Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.   Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.  
  Data publikacji: 26-06-2020 13:46
 • Konkurs Literacki pt. „XX wiek w moich wspomnieniach”

  Brak opisu obrazka
  Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego ogłasza Konkurs Literacki pt. „XX wiek w moich wspomnieniach”. Celem konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców naszego regionu, ukazujących zmiany jakie nastąpiły w otoczeniu seniora i jego rodziny na przestrzeni XX Wieku, ponadto pozyskanie ciekawych refleksji i opisów na temat minionego stulecia w poszczególnych gminach i środowiskach lokalnych, a także poszczególnych grupach społecznych z uwzględnieniem środowisk senioralnych oraz poszczególnych rodzin i mieszkańców.  
  Data publikacji: 26-06-2020 13:13
Wersja XML