Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.0050.135.2012

Zarządzenie Nr SG.0050.135.2012
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

PDFSG.0050.135.2012

PDFzałącznik nr 1

Wersja XML