Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach

03.12.2012r.

12.11.2012r. - Temat: Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

23.10.2012r. - Temat: Oświata w Gminie Zdzieszowice

01.10.2012r. - Temat: Działalność Biblioteki Miejskiej (Komisja wyjazdowa)

18.09.2012r. - Posiedzenie wspólne wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Temat: Podział Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w kazdym okręgu 
oraz podział na stałe obwody głosowania.

Wersja XML