Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach

06.12.2012r. - Nowy system gospodarki odpadami - spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region"

18.10.2012r. - Temat: 

1. Stan dróg, modtów, przepustów na terenie Gminy. Podsumowanie dotychczasowych zadańi realizacja zadań budżetowych w zakresie remontow i modernizacji dróg oraz remontów cząstkowych dróg gminnych.
2. Stan oświetlenia w Gminie.
3. Zapotrzebowanie samorządów i rad sołeckich do projektu budżetu na 2013r. - spotkanie z samorządowcami.

18.09.2012r. - Posiedzenie wspólne wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Temat: Podział Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w kazdym okręgu 
oraz podział na stałe obwody głosowania.

Wersja XML