Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

W dniu 18 września 2012r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Przedmiotem obrad będzie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu i projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania.

PDFprojekt okręgi wyborcze

PDFprojekt obwody wyborcze

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML