Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zachęcamy do oddania głosu na "nasz" projekt w konkursie na "Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2012"

Do tegorocznej edycji konkursu, organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego, zgłoszono 20 realizacji, związanych z zagospodarowaniem parków, terenów rekreacyjnych, modernizacją obiektów drogowych i placów, adaptacją budynków użyteczności publicznej oraz kompleksów sportowych, w tym:

Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przedsięwzięciami i ustaleniu kryteriów ich oceny, zakwalifikowała wszystkie wnioski do dalszego rozpatrzenia i przeprowadzenia wizji lokalnych w dniach 10-11.09.2012 r.

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych do dalszej oceny konkursowej oraz do konkursu internautów wyłoniono 11 przedsięwzięć, w tym:

 • Gmina Dobrzeń Wielki – „Budowa, zagospodarowanie i urządzenie Parku Rekreacyjnego w Dobrzeniu Wielkim”;
 • Gmina Głubczyce – „Zagospodarowanie centrum wsi Debrzyca”;
 • Gmina Grodków – „Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie”;
 • Gmina Jemielnica – „Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica”;
 • Gmina Łambinowice – „Zagospodarowanie terenu parku przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach”;
 • Gmina Nysa – „Rewitalizacja Rynku w Nysie – Przebudowa odcinka ul. Krzywoustego”;
 • Miasto Opole – „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu”;
 • Miasto Opole – „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opole poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry. Rewaloryzacja Parku Nadodrzańskiego”;
 • Miasto Opole – „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opole poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry. Zagospodarowanie wyrobiska Bolko I”;
 • Gmina Tarnów Opolski – „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wody w Tarnowie Opolskim”;
 • Gmina Zdzieszowice – „Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach”.

Prezentacja obiektów zgłoszonych do konkursu

GŁOSOWANIE ON-LINE

Projekt: "Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach" prezentuje się następująco:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Konkurs internautów odbywać się będzie w dniach od 21.09.2012 r. do 07.10.2012 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2012 udział w konkursie „Nagroda Internautów” polega na oddaniu tylko jednego głosu na jedną z realizacji zamieszczonych na stronie internetowej UMWO.

Konkurs wygrywa ta realizacja, która otrzyma największą liczbę głosów. Wśród osób głosujących przez internet zostaną rozlosowane okolicznościowe pamiątki.

Wyniki konkursu internautów oraz decyzje Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagrody głównej i wyróżnień ogłoszone zostaną w dniu 8.10.2012 r.

Uroczyste rozdanie nagród przewidziane jest na przełomie października i listopada 2012 r. O terminie i miejscu wręczenia nagród, wyróżnień i okolicznościowych pamiątek, laureaci konkursu i wylosowani internauci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

Wersja XML