Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powszechny Spis Rolny 2010

Od 1 września do 31 października 2010r. w Polsce odbywa się Powszechny Spis Rolny. Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i jednocześnie pierwszy przeprowadzany w tym samym czasie i zakresie we wszystkich 27 państwach UE.

Podstawowe pytania zawarte w formularzach są jednakowe we wszystkich krajach członkowskich. Zbierane informacje wg stanu na dzień 30 czerwca 2010r. będą dotyczyły:
• prowadzenia działalności rolniczej,
• użytkowania gruntów,
• powierzchni zasiewów,
• pogłowia zwierząt gospodarskich,
• ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,

oraz informacji z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.
• struktury dochodów gospodarstwa domowego,
• prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
• aktywności ekonomicznej,
• zużycia nawozów mineralnych, wapniowych.

Prosimy o zapamiętanie lub zapisanie tych informacji o swoim gospodarstwie rolnym!

Więcej informacji na temat spisu:

PDFlist_Generalnego_Komisarza_Spisowego_PSR2010.pdf
PDFZbliża się Spis Rolny 2010.pdf
PDFulotka_ogolnoinformacyjna.pdf
PDFulotka_promujaca_samospis.pdf
PDFUlotka_informacyjna_PSR2010.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2010 znajdują się na stronie www.spis.gov.pl
Informacje na temat spisu można także uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach przy ulicy Bolesława Chrobrego 34 pokój A-108 numer telefonu 77 406441.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML