Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3

                                                ZARZĄDZENIE  Nr 10/2012

                   Dyrektora  Publicznego  Przedszkola nr 3 im. Pszczółki  Mai

                                                           w Zdzieszowicach z dnia 03.09.2012 r.

Na podstawie Art.67 ust.3 z dnia 7 września  1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z  późniejszymi  zmianami )

Ustalam stawkę żywieniową za posiłki wydawane dzieciom korzystającym ze stołówki przedszkolnej

§ 1

Ustala się stawkę żywieniową:

 1. Całodzienne wyżywienie tj. trzy posiłki (sniadanie, obiad, podwieczorek)                             -  4,40 zł
 2. Dwa posiłki, w tym śniadanie i obiad                                                                                           -  3,50 zł
 3. Jeden posiłek (obiad)                                                                                                                       - 2,20 zł
 4. jeden posiłek (śniadanie)                                                                                                                - 1,30 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi  z mocą  od dnia 03.09.2012 r.

Wersja XML