Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podróż studyjna - fundusz sołecki - Rozwadza - 14.10.2010 r.

W dniu 14 października br. naszą Gminę odwiedzili samorządowcy z terenu województwa opolskiego w ramach tzw. podróży studyjnej w celu zapoznania się z efektami wzorcowo wykorzystanego funduszu sołeckiego we wsi Rozwadza. Środki finansowe uzyskane z budżetu Gminy Zdzieszowice przez Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na wyremontowanie sceny w sali spotkań w budynku OSP. Dzięki odnowieniu sceny w tej sali pomieszczenie zyskało całkiem nowy wygląd.

Gości przywitał Burmistrz Zdzieszowic Pan Dieter Przewdzing, a następnie Pani Rita Grądalska – Sołtys Rozwadzy przedstawiła przy kawie i słynnym już kołoczu korzyści, jakie wieś uzyskała po wyremontowaniu sceny.

Brak opisu obrazka

Wersja XML