Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje podatkowe

Druki obowiązujące od 01.07.2019 roku

PDFDN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (zał. nr 5)

PDFZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 6)

PDFZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 7)

PDFDR-1 - Deklaracja na podatek rolny (zał. nr 5)

PDFZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 6)

PDFZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 7)

PDFDL-1 - Deklaracja na podatek leśny (zał. nr 5)

PDFZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 6)

PDFZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 7)

PDFIN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (zał. nr 1)

PDFZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 2)

PDFZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 3)

PDFZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (zał. nr 4)

PDFIR-1 - Informacja o gruntach (zał. nr 1)

PDFZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 2)

PDFZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 3)

PDFZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (zał. nr 4)

PDFIL-1 - Informacja o lasach (zał. nr 1)

PDFZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 2)

PDFZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 3)

PDFZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (zał. nr 4)

Druki obowiązujące od 01.01.2019 roku

PDFDT-1(6) Deklaracja na podatek od środków transportowych

PDFDT-1/A(6) Załącznik do deklaracji DT-1

Druki obowiązujące od 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości

PDFZA - Załącznik do deklaracji - dane o gruntach

PDFZB - Załącznik do deklaracji - dane o budynkach i lokalach

PDFZC - Załącznik do deklaracji - dane o budowlach związanych z działalnością gospodarczą

PDFDR-OP - Deklaracja na podatek rolny

PDFDL-OP - Deklaracja na podatek leśny

PDFIP-OF - Informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

PDFIPZ-1 - Załącznik do informacji podatkowej osób fizycznych - dane dotyczące nieruchomości zabudowanych

PDFIPZ-2 - Załącznik do informacji podatkowej osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania

PDFDT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

PDFDT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1

Druki obowiązujące za lata 2015-2012

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych

PDFZałącznik do deklaracji na podatek dotyczący nieruchomości

PDFDeklaracja na podatek rolny dla osób prawnych

PDFDeklaracja na podatek leśny dla osób prawnych

PDFInformacja dla osób fizycznych

PDFDeklaracja na podatek od środków transportowych - dla osób fizycznych i prawnych

PDFZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Wersja XML