Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach informujemy wspólnoty mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz pozostałych klientów, którzy do tej pory korzystali z usług ZGKiM-u związanych z wywozem odpadów komunalnych o konieczności podpisania umów z innymi firmami świadczącymi usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zdzieszowice obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
(WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ)

1. Veolia Usługi dla Środowiska S.A.
Oddział w Krapkowicach
ul. Piastowska 38
47 – 303 Krapkowice
tel. 77/4661514

2. PLADA-ART Lukasz Sokołowski
ul. Zielona 26
47 – 330 Zdzieszowice
tel. 77/4063065, 501238117

3. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.
ul. Ligonia 15
47-320 Gogolin
tel. 77/4666358, 77/4666327

4. REMONDIS Opole Sp. z o.o.
ul. Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole
tel. 77/4540194, 77/4536262

5. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
Korzonek 98
42-274 Konopiska
tel. 34/3668984

6. Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.
ul. Przemysłowa 1
48-200 Prudnik
tel. 77/4363265

7. REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice
tel. 32/2310858

8. Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL Dariusz Strach
Korzonek 98
42-274 Konopiska
tel. 34/3668983, 660736570

9. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 2
47-100 Strzelce Opolskie
77/ 4612211, 4614296

10. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach
ul. Spółdzielcza 1/1
42-274 Konopiska
tel. 34/3282005, 34/3299229

11. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Zaolszany 3
44-120 Pyskowice
tel. 32/2339810

Informujemy , jednocześnie, że w/w umowy obowiązywać powinny do końca czerwca 2013 r. Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Związek Międzygminny Czysty Region, którego członkiem jest Gmina Zdzieszowice.

Związek wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez Związek podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

Właściciele nieruchomości będą wypełniać specjalny wniosek, na podstawie  którego będzie obliczana łączna opłata za wywóz nieczystości dla całej nieruchomości (domu, jednorodzinnego, bloku wspólnotowego, szkół, przedszkoli, itp.).

Wersja XML