Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W związku z okolicznością likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XXIV/201/2012 z dnia 12.07.2012 r. informuje się, iż od dnia 01.01.2013 r. zarządcą budynków komunalnych jest Gmina Zdzieszowice – Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

Sprawy związane z najmem lokali należy kierować do Urzędu Miejskiego 47-330 Zdzieszowice ul. B.Chrobrego 34, tel. (77) 40 64 400.

Od dnia 01.01.2013 r. wszelkich rozliczeń wynikających z umów najmu należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w BS Gogolin Oddział Zdzieszowice nr 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001.

Wersja XML