Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2013 roku zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały XXIX/228/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2013 roku zadań publicznych z zakresu:

Pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez:

organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic: PDFSG.0050.257.2013

PDFogłoszenie o konkursie

Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic: PDFSG.0050.256.2013

PDFogłoszenie o konkursie

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic: PDFSG.0050.255.2013

PDFogłoszenie o konkursie

 

Dokumenty do pobrania:

1. oferta:

DOCoferta (plik .doc)

ODToferta (plik. odt)

PDFoferta (plik .pdf)

2. ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy (plik .pdf)

3. sprawozdanie:

DOCsprawozdanie (plik .doc)

ODTsprawozdanie (plik .odt)

PDFsprawozdanie (plik .pdf)

Wersja XML