Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

12 grudnia 2012 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" podjęło uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Deklaracja taka powinna być złożona przez wszystkich właścicieli oraz zarządców do dnia 31 marca 2013r.

Poniżej wzór deklaracji oraz ulotka informacyjna, która została przekazana do kolportażu wśród wszystkich mieszkańców gmin należących do ZM "Czysty Region".

DOCXUCHWALA Nr XXVII w sprawie deklaracji.docx

DOCXZalacznik deklaracja dla mieszkańców.docx

PDFUlotka informacyjna dla mieszkańców.pdf

Uwaga! Wg. najnowszych informacji biura ZM "Czysty Region" termin złożenia deklaracji przesunięty zostanie do końca kwetnia. Może również zmienić się wzór deklaracji. W związku z powyższym prosi się naszych mieszkańców o nie wypełnianie jeszcze deklaracji.

W sprawie ewentualnych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z :

77- 446 -11- 49

77- 446 -11- 48

http://www.czystyregion.pl

  • Pracownikami Urzedu Miejskiego w Zdzieszowicach

77- 406-44-39

77- 406-44-44

http://www.zdzieszowice.pl

Wersja XML