Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie dla mieszkańców

 

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY ZDZIESZOWICE

Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz Związek Międzygminny Czysty Region informują że w dniach 20 – 21 marca 2013 r. zorganizowany zostanie cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice, podczas których szczegółowo omówione zostaną wszystkie kwestie związane z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Omówione zostaną procedury jakie mieszkańcy, zarządcy spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych będą musieli spełnić w związku z wchodzącymi w życie z dniem 1 lipca zmianami w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. omówiony zostanie wzór deklaracji na podstawie której naliczana będzie opłata za wywóz odpadów komunalnych).

Harmonogram spotkań:

 

W związku wagą poruszanych kwestii zachęca się mieszkańców do czynnego udziału w w/w spotkaniach informacyjnych.

Szczegółowych informacji na temat spotkań można uzyskać pod nr. tel. 774064439 – Urząd Miejski w Zdzieszowicach /Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/

Wersja XML