Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mikro-Szkoła Zarządzania

Grupa Forbis - Crux Consulting s.c. realizuje w Strzelcach Opolskich projekt pn. "Mikro-Szkoła Zarządzania", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

„Mikro-Szkoła Zarządzania” to projekt szkoleniowo-doradczy, skierowany do właścicieli oraz pracowników mikro i małych firm w województwie opolskim.

Zasadniczym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności przedsiębiorców w zakresie nowoczesnej organizacji pracy, zarządzania oraz nowoczesnych technologii.

W ramach projektu oferujemy szkolenia oraz doradztwo indywidualne dla firm.


 

Wersja XML