Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 
47-330 Zdzieszowice, 
tel.: +48 77 4064400, faks: +48 77 4064444 e-mail: um@zdzieszowice.pl 
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn-P/11
KARTA USŁUGI

WYDAWANIE INTERPRETACJI PODATKOWYCH

 

Podstawa prawna

art.14f i art.14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wraz z dowodem wniesionej opłaty.

Uwaga!
Brak jednego z elementów powoduje wydanie postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia –na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, terminie 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.

Opłaty

Opłata: 40,00 zł – od każdego zapytania (za każdy opisany stan faktyczny, np. jeżeli we wniosku znajdują się opisy trzech stanów faktycznych i związane z nimi trzy zapytania opłata wynosi odpowiednio 120,00 zł) najpóźniej w terminie 7 dni od złożenia wniosku (art.14f §1-2 ustawy Ordynacja podatkowa)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach; ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Podatków i Opłat

pokój A-01 (księgowość ) nr tel. (77) 4064428, (77) 4064424
pokój A-17 (wymiar podatków osoby fizyczne) nr tel. (77) 4064423
pokój A-16 (wymiar podatków osoby prawne) nr tel. (77) 4064422

godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

Interpretacja indywidualna jest wydawana w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku. Uchybienie temu terminowi powoduje uznanie stanowiska Strony jako prawidłowego.

Tryb odwoławczy

Na wydaną przez organ podatkowy interpretację można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic po uprzednim wezwaniu na piśmie organu podatkowego – w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm).

Uwagi i dodatkowe informacje

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 88831015 2002 0010 5910 0001

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach (PDFszczegółowe informacje RODO).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWzór wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej
DOCXWzór wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej (.docx)
ODTWzór wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej (.odt)

 

Opracowała:

Kierownik Ref. Podatków i Opłat: Dorota Sulik; 14.06.2018 r.

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 15.06.2018 r.

 

Wersja XML