Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3

Zarządzenie Nr 5/2013

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai

w Zdzieszowicach

z dnia 27.05.2013 r.

 

w sprawie Regulaminów premiowania oraz przyznawania nagród dyrektora dla pracowników nie będących nauczycielami Publicznego Przedszkola nr 3               im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

 

 

 

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

                                                       § 1

 

 Ustala się Regulaminy premiowania oraz przyznawania nagród dyrektora dla pracowników nie będących nauczycielami  Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

       

                                         

                                                        § 2

 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

                                                          § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  10.06.2013 r.

 

 

 


 

Wersja XML