Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ulga dla rodzin wielodzietnych - Kąpielisko Miejskie

Od 12 lipca 2013r. Burmistrz Zdzieszowic Zarzadzeniem Nr SG.0050.304.2013 wprowadza ulgę dla rodzin wielodzietnych, które zamieszkują na terenie Gminy Zdzieszowice i mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do lat 18, a w przypadku gdy dziecko sie uczy lub studiuje do 26 roku życia. Cena biletu wstępu na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach dla każdej osoby z rodziny wielodzietnej wynosi 2 zł. Potwierdzenie prawa do ulgi wydaje Urząd Miejski po złożeniu oświadczenia.

Wersja XML