Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa

Burmistrz Zdzieszowic działając Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr LI/396/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położnych w Żyrowej, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa

PDFOgłoszenie o przetargu

Wersja XML