Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013

PDFZARZADZENIE NR 2 z 2013r.pdf

PDFZARZADZENIE NR 3 z 2013r.pdf

PDFZarządzenie nr 4 z 2013r

 

Wersja XML