Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwodowe Komisje Wyborcze

Składy OKW z uwzględnieniem pełnionych funkcji

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać do dnia 29 października 2010r. w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenia przyjmowane są:
W pokoju B-012 – parter (Sekretarz Gminy)
lub
W pokoju B-110 – I piętro (Biuro Rady Miejskiej)


Wersja XML