Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborów

Wyniki Wyborów Samorządowych 2010 w Zdzieszowicach (II tura - 5 grudnia 2010):
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Na burmistrza wybrany został Pan Dieter Josef Przewdzing.

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 21 listopada 2010r. do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach radnymi zostały następujące osoby:

Wyniki wyborów Burmistrza Zdzieszowic: 

Obwód

L. głosów ważnych

Czarnecki Stefan Wacław

Hankus Mirosław

Przewdzing Dieter Josef

Żur-Lamla Lucyna

1

526

91

49

330

56

2

768

159

65

359

185

3

738

223

131

245

139

4

784

197

92

327

168

5

589

231

76

167

115

6

637

207

107

188

135

7

368

104

54

157

53

8

343

44

28

242

29

9

430

46

51

237

96

10

249

27

14

172

36

Suma

5432

1329

667

2424

1012

 

100,00%

24,47%

12,28%

44,62%

18,63%

Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyboru w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów:

  1. CZARNECKI Stefan Wacław zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY 2010
  2. PRZEWDZING Dieter Josef zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Wersja XML