Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, w związku z  Uchwałą Nr LI/396/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położnych w Żyrowej oraz Uchwałą Nr XXIII/173/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Żyrowej, Burmistrz  Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący poniższe nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie geodezyjnym Żyrowa, oznaczone numerami działek ewidencyjnych Nr 297/4, Nr 297/6, Nr 297/7, Nr 297/9, Nr 296/28 i Nr 296/29, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym:

PDF2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wersja XML