Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

   W dniu 23 listopada o godzinie 10.00 w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai  w Zdzieszowicach odbyły się warsztaty na temat „Rozwijanie talentów formą wspomagania rozwoju i edukacji dziecka”. Ich celem była wymiana doświadczeń i nowatorskich rozwiązań w zakresie indywidualnego rozwoju dziecka. Warsztaty stanowią cykl spotkań, realizowanego w powiecie krapkowickim projektu pod nazwą „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół  i przedszkoli”. W przedszkolu od kilku lat wspiera się talenty dzieci, poprzez prowadzenie różnorodnych kół zainteresowań. Dzieci uczą się gry na instrumentach, wyrabiają umiejętności plastyczne czy wokalne, poznają ciekawe tańce.


   W warsztatach udział wzięli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej i oddziału Przedszkolnego  w Januszkowicach, Publicznego Przedszkola nr 6 w Krapkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach, Niepublicznego „Przedszkola w ogrodzie”  z Kamionka. Swoją obecnością zaszczycili: Pani Joanna Paciorek - dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznegoo Oświaty, Pani Stanisława Pamuła - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) oraz Pani Maria Świeca - przedstawiciel Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE) w Opolu.


   Wszyscy obecni mieli możliwość podziwiania talentów dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Zdzieszowicach m.in.: recytatorskich, muzycznych, wokalnych, tanecznych, flażoletowych, plastycznych. Największe owacje otrzymała grupa teatralna (rodzice, dzieci, nauczyciele), która wystąpiła w inscenizacji pt. „Spotkanie bajek”.


    Z rozmowy z dyrektorem przedszkola Panią Marzanną Mazurek wynika, że zgodnie z polityką rządu w naszym przedszkolu każde dziecko ma zapewniony dostęp do wszystkich zajęć. Zajęcia dodatkowe- koła zainteresowań, są finansowanie z budżetu przedszkola i rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat. Dyrektor przedszkola podkreśliła także ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami, która przyczynia się do sukcesów dzieci.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML