Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.

PDF1.w_spr_nadania_statutu_MiGBP-2.w_spr_opłat_za_pobyt_dziecka_w_Żlobku.pdf

PDF1.w_spr_zmiany_WPF_pismo_przewodnie.pdf
PDF2.w_spr_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf

PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_na_2013r..pdf

PDFw_spr_likwidacji_PSP_w_rozwadzy.pdf

PDFw_spr_planu_pracy_komisji_Rady_na_I_polrocze_2014.pdf

PDFw_spr_planu_pracy_Rady_na_I_polrocze_2014.pdf

PDFw_spr_przyjecia_Gminnego_Programu_Przeciwdziałania_Alkoholizmowi.pdf

PDFw_spr_uchwalenia_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej-zmiana.pdf

PDFw_spr_zmiany_regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku.pdf

PDFw_spr_zmiany_uchwaly_w_spr_utworzenia_Spolki_WiK.pdf

PDFw_spr_zmiany_uchwaly_wspr_przystapienia_do_projektu(...)_Aglomeracja_Opolska.pdf

PDFwykaz_zmian_do_projektu_budzetu_na_2014.pdf

PDFkorekta_WPF_(2014).pdf

Wersja XML