Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)

22.12.2014r. godz. 1515 - Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2015 roku. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. Omówienie zakresu działania komisji. Sprawy bieżące.

24.10.2014r. godz. 1515 - Warunki do spełnienia nt. dofinansowania ogrzewania gospodarstw domowych oraz ich realizacja w aspekcie zakazu używania paliw stałych jak np. węgiel po 2018 roku (dyrektywa unijna).

22.09.2014r. godz. 1515 - Realizacja zadań budżetowych zaplanowanych na 2014 rok. Podłączenie posesji w Rozwadzy i Krępnej do sieci kanalizacji.

08.09.2014r. godz. 1515 - Remont oświetlenia niskiego.

25.08.2014r. godz. 1515 - Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

07.07.2014r. godz. 1515 - Realizacja zadań związanych z zamknięciem Zamiejscowego Oddziału Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach. Sprawa mieszkańców Dalni.

16.06.2014r. godz. 1515 - Stan realizacji wykonania ścieżek rekreacyjnych w Januszkowicach. (Wyjazdowe posiedzenie Komisji)

02.06.2014r. godz. 1515 - Plan pracy Komisji na II półrocze.

19.05.2014r. godz. 1515 - Analiza wykonania budżetu za 2013 rok.

09.05.2014r. godz. 1515 - Dzień dziecka, program imprez wakacyjnych.

07.04.2014r. godz. 1515 - Remonty cząstkowe dróg gminnych a bezpieczeństwo mieszkańców.

24.03.2014r. godz. 1515 - Remont żłobka. Stan realizacji.(Wyjazdowe posiedzenie Komisji)

10.03.2014r. godz. 1515- Modernizacja oświetlenia w gminie, efekty finansowe. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

26.02.2014r. godz. 1515 - Przegląd przedszkoli w gminie. (Wyjazdowe posiedzenie Komisji) przeniesione z dnia 24.02.2013r.

10.02.2014r. godz. 1515- Działalność świetlic miejskich i wiejskich w okresie świąt i ferii zimowych. 

20.01.2014r. godz. 1515- Opieka zdrowotna w mieście i gminie. Stan przygotowań do sprzedaży budynkow przychodni.

09.01.2014r. godz. 1515- Analiza projektów uchwał w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice. (posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i Komisją Samorządowo-Środowiskową)

Wersja XML