Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie

PUNKT KONSULTACYJNY
Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”
zaprasza przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników
do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej,
która świadczona będzie dnia 27 maja 2011 r. w godzinach 10.00 – 14.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34
(1 piętro, sala narad)

1. Działalność gospodarcza:
• podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym:
obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności i kontrola przedsiębiorstw
• rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:

• Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania

3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.

4. Inne informacje, w tym:

• Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców danej branży
• Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

 

Wersja XML