Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały XLI/316/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2014 roku zadań publicznych z zakresu:

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic: PDFSG.0050.357.2014

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik nr 1

Pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez:
organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic: PDFSG.0050.358.2014

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik nr 1

Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic: PDFSG.0050.359.2014

Ogłoszenie o konkursie: PDFZałącznik nr 1

Dokumenty do pobrania:

1. oferta

DOCoferta (plik .doc)

ODToferta (plik .odt)

PDFoferta (plik .pdf)

2. ramowy wzór umowy

PDFramowy wzór umowy (plik .pdf)

3. sprawozdanie

DOCsprawozdanie (plik .doc)

ODTsprawozdanie (plik .odt)

PDFsprawozdanie (plik .pdf)

Wersja XML