Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inne 2013

PDFOgłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

PDFObwieszczenie - Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na wymianie linii kablowej 15 kV na linię...

Wersja XML