Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na konferencję - EkoRozwój

Fundacja EkoRozwoju zaprasza mieszkańców miasta i gminy Zdzieszowice na bezpłatne seminarium* pn. "Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest – możliwości i koszty", które odbędzie się 12 lutego, o godz. 9.30 w Prudnickim Ośrodku Kultury w Prudniku, ul. Kościuszki 1A, w sali wykładowej (poziom -2).

Zgłoszenia przyjmuje:
Małgorzata Sawicka-Kurman
Fundacja EkoRozwoju
tel. 501-053-360

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 lutego 2014 r.

* udział w seminarium jest nieodpłatny. Organizator zapewnia materiały konferencyjne oraz poczęstunek w formie przerwy kawowej oraz obiadu

Wersja XML