• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana pojemników na odpady na ul. Kościuszki i 1 Maja w Zdzieszowicach

Informujemy mieszkańców, ulic Kościuszki i Plac 1 Maja, że w dniu jutrzejszym tj. 31.01.2014 r. firma Veolia wymieniać będzie pojemniki. Pojemniki wymieniane będą zgodnie z zapisami uchwały nr XLII/323/2013 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice. Wymiana nastąpi w n/w nieruchomościach:

Przypominamy mieszkańców w/w nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli korekt deklaracji, że zgodnie z zapisamy w/w uchwały mieszkańcy w/w nieruchomości odpady zbierać będą w sposób jak dla zabudowy jednorodzinnej.

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15601458
w tym miesiącu: 124879
dzisiaj: 3891