Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana pojemników na odpady na ul. Kościuszki i 1 Maja w Zdzieszowicach

Informujemy mieszkańców, ulic Kościuszki i Plac 1 Maja, że w dniu jutrzejszym tj. 31.01.2014 r. firma Veolia wymieniać będzie pojemniki. Pojemniki wymieniane będą zgodnie z zapisami uchwały nr XLII/323/2013 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice. Wymiana nastąpi w n/w nieruchomościach:

Przypominamy mieszkańców w/w nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli korekt deklaracji, że zgodnie z zapisamy w/w uchwały mieszkańcy w/w nieruchomości odpady zbierać będą w sposób jak dla zabudowy jednorodzinnej.

 

Wersja XML