Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych

Trumna po mszy zostanie przewieziona w kolumnie samochodów do Żyrowej (3,5 km). Na miejscu w pobliżu stacji benzynowej uformowany zostanie kondukt żałobny.

- ZDZIESZOWICE
Ze względu na konieczność dojazdu na miejsce pochówku i brak miejsc parkingowych w Żyrowej organizatorzy zapewniają transport autokarowy dla przybyłych na uroczystości pogrzebowe gości i mieszkańców (na trasie Zdzieszowice-Żyrowa-Zdzieszowice). Dlatego też uprasza się mieszkańców Zdzieszowic o to, aby w razie możliwości zrezygnowali z przybycia na mszę swoimi samochodami, a jeżeli nie mogą przybyć pieszo, to pozostawili swoje samochody w dalszej odległości od kościoła. Umożliwi to pozostawienie większej liczby miejsc parkingowych dla osób przyjezdnych, starszych i niepełnosprawnych. Osoby, które przybędą na mszę samochodem, prosi się o skorzystanie w pierwszej kolejności z parkingów położonych dalej od kościoła.

Ul. Pokoju, Chopina i niektóre boczne ulice mogą być chwilowo zamknięte dla ruchu ze względu na formowanie kolumny. Najbliższe parkingi przy kościele to parkingi położone wzdłuż ul. Chrobrego w pobliżu Urzędu Miasta. Osoby zmotoryzowane, które zaparkują pojazdy w Zdzieszowicach, uprasza się o przejazd do Żyrowej zapewnionymi przez organizatorów autokarami. Prosimy o korzystanie z autokarów oznaczonych “GOŚCIE”, które w kolumnie ustawione będą za pojazdem PSP, który powiezie trumnę z ciałem Burmistrza Zdzieszowic. Samochody osobowe mogą dołączyć do kolumny po autokarach oznaczonych “GOŚCIE”.

- ŻYROWA
Na miejsca parkingowe w Żyrowej dostać się można drogą dojazdową do pałacu i drogą prowadzącą do boiska LZS (w prawo z drogi głównej). Uprasza się o nieparkowanie na trasie przejazdu kolumny. Dojazd do cmentarza będzie niemożliwy.

INFORMACJE DLA OFICJALNYCH DELEGACJI

Oficjalne delegacje przysłane przez instytucje i organizacje mogą skorzystać z parkingu położonego bezpośrednio przy kościele (wjazd od ul. Pokoju w prawo przed kościołem). Do wjazdu na parking uprawnia karta “K” umieszczona za przednią szybą samochodu. Wjazd na parking możliwy do godz. 11:30. Wyjazd z parkingu po zakończeniu uroczystości na cmentarzu w Żyrowej – nie będzie możliwości wyjazdu bezpośrednio po mszy!

Dla osób korzystających z parkingu organizatorzy przewidzieli dowóz autokarowy na trasie Zdzieszowice-Żyrowa-Zdzieszowice. Uprasza się o przekazywanie wieńców strażakom OSP na parkingu przed mszą. Wieńce zostaną umieszczone w lukach bagażowych autokarów przygotowanych dla oficjalnych delegacji i wydane na miejscu w Żyrowej. Po mszy oficjalne delegacje uprasza się o skorzystanie z autokaru oznaczonego “OSP 3″.

Kartę “K” można otrzymać ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach e-mailem (zgłoszenia pod adresem starostwo@powiatkrapkowicki.pl, tel. 77 407 43 03).

Wersja XML