Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Data modyfikacji: 23-11-2020 14:32
 2. Zarządzenie Nr SG.0050.307.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 listopada 2020r.
  Data modyfikacji: 20-11-2020 09:35
 3. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2021r.
  Data modyfikacji: 20-11-2020 09:35
 4. Zarządzenia Burmistrza z roku 2020
  Data modyfikacji: 20-11-2020 09:31
 5. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Data modyfikacji: 20-11-2020 09:24
 6. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2020 r.
  Data utworzenia: 19-11-2020 10:58
 7. Informacje o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości
  Data modyfikacji: 18-11-2020 12:30
 8. 2020-11-18 Informacja o wyniku z przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zdzieszowicach, składającej się z działki nr 2687/4, obręb Zdzieszowice, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice
  Data utworzenia: 18-11-2020 12:29
 9. 2020-11-18 Informacja o wyniku z przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zdzieszowicach, składającej się z działki nr 2687/8, obręb Zdzieszowice, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice
  Data utworzenia: 18-11-2020 12:28
 10. 2020-11-12 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A. z/s w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
  Data modyfikacji: 17-11-2020 14:53
Wersja XML