Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Data modyfikacji: 18-02-2020 15:04
 2. 2020-02-17 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Data modyfikacji: 18-02-2020 09:38
 3. Inne
  Data modyfikacji: 18-02-2020 09:37
 4. Regulamin Organizacyjny
  Data modyfikacji: 17-02-2020 11:35
 5. Zarządzenie Nr SG.120.6.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Data modyfikacji: 17-02-2020 11:09
 6. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2020
  Data modyfikacji: 17-02-2020 10:37
 7. Wybory Prezydenta RP 2020
  Data modyfikacji: 17-02-2020 09:42
 8. Petycja nr 2
  Data modyfikacji: 17-02-2020 09:39
 9. Zarządzenia Burmistrza z roku 2020
  Data modyfikacji: 17-02-2020 09:38
 10. Zarządzenie Nr SG.0050.206.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2020r.
  Data utworzenia: 17-02-2020 09:37
Wersja XML