Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.

PDFw sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFw sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice.pdf

PDFw sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf

PDFw sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014 – 2020.pdf

PDFw sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014.pdf

PDFw sprawie programu osłonowego Pomoc gminy w zakresie dożywiania .pdf

PDFw sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku(...).pdf

PDFw sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy i obwodów głosowania gminy.pdf

PDFw sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r..pdf

PDFw sprawie dokonania zmian budzetu na 2014r. korekta z 25 marca 2014r..pdf

Wersja XML