Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2014 roku

Organ kontrolujący: Archiwum Państwowe w Opolu
Statut, regulamin organizacyjny kontrolowanej jednostki: Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26.02.2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice; Zarządzenie Nr SG.120.20.2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
Protokół kontroli problemowej: PDFProtokół kontroli problemowej
Data:  2014-04-23

Wersja XML